Dr. Könül Mahmudova - "Sağlam Yaşamaq" - 13.06.2017

Video