Dr. Könül Mahmudova - "Sağlam Yaşamaq" - 29.06.2017

Video