Arterial təzyiq və qidalanma

Pəhriz

Tam soyuq və yaxud isti halda qidalar qəbul etməyin. Hər iki halı orqanizm normal qəbul etmir və daxili gərginliyə səbəb olur. Həmçinin həzm sisteminin selikli qişası arterial təzyiq xəstəliyi zamanı həssas olduğu üçün, iltihab prosesinin aktivləşməsinə səbəb ola bilər.

İnsanın ən çox qəbul etdiyi qida növündən biri yağdır və ən faydalı yağ növü isə bitki mənşəli yağlar sayılır. Çünki tərkibində orqanizm üçün vacib olan çoxlu doymamış yağ turşuları vardır. Vacib ona görə sayılır ki, doymamış yağ turşuları insan orqanizmində sintez olunmur, yalnız qida ilə qəbul olunur. Heyvan mənşəli piylər, yağlar isə doymamış yağ turşuları ilə kasıbdır və çatışmazlığı zamanı qanda xolesterinin miqdarı artır. Bu da aterosklerozun inkişafına şərait yaradan amillərdən birdir. Həmçinin doymamış yağ turşuları damarların divarlarını möhkəmləndirir, elastikliyini artırır, aterosklerozun qarşısını alır.